Shotcut 22.06.23

Shotcut 22.06.23

Shotcut – 74,2MB – Shareware – Windows
Một miễn phí, mã nguồn mở, đa nền tảng biên tập video

Tổng quan

Shotcut là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Shotcut.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.696 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Shotcut là 22.06.23, phát hành vào ngày 29/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/05/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 21.03.21, được sử dụng bởi 13 % trong tất cả các cài đặt.

Shotcut đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 74,2MB.

Shotcut Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Shotcut!

Cài đặt

người sử dụng 1.696 UpdateStar có Shotcut cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Shotcut
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản